Middle East Political and Economic Institute (MEPEI) organizează program de internship adresat studenților, cercetătorilor și persoanelor interesate de studierea și cunoașterea regiunii Orientului Mijlociu şi Nordul Africii.

Stagiarii MEPEI au posibilitatea să efectueze activități concrete, conform indicațiilor, după instruirea lor în prealabil.

MEPEI este interesată de candidați dinamici, creativi și motivați, care ar dori să contribuie la echipele noastre de cercetare.

Programul prezintă mai multe avantaje:

 • eliberarea adeverinței de practică;
 • recomandarea stagiarilor;
 • publicarea articolelor de specialitate;
 • oportunități de a discuta cu experți guvernamentali, din mediul academic, ai sectorului nonprofit și privat economic;
 • accesul la difeite evenimente pentru îmbunătățirea înțelegerii subiectelor actuale din Orientul Mijlociu și Nordul Africii și prin intermediul cărora există posibilitatea extinderii contactelor stagiarilor pe linie profesională;
 • o formă de sprijin logistic.

Procesul de aplicare :

Aplicațiile pot fi trimise în funcție de interesul manifestat, fără să există o anumită dată specifică. Datele de începere și finalizare ale stagiului sunt flexibile și personalizate.

Aplicațiile vor fi trimise la adresa office@mepei.com și vor cuprinde următoarele documente în format PDF, astfel:

 1. CV / Resume;
 2. scrisoare de intenție;
 3. eseu scris – cel mult trei pagini (în limbile engleză / română) referitor la un subiect important privind situația actuală din Orientul Mijlociu și Africa de Nord.

Reprezintă avantaje:

 • abilități lingvistice: cunoștințe obligatorii de limba engleză sau franceză, iar competențele în următoarele limbi reprezintă un avantaj: arabă, farsi, turcă, chineză și rusă;
 • abilități de comunicare: foarte bune;
 • abilități organizatorice / manageriale: lucrul în echipă, inițiativă și seriozitate;
 • aptitudini personale: persoane implicate și dornice să învețe;
 • abilități digitale: utilizator independent și experimentat.

Principalele activități desfășurate:

 • monitorizarea surselor mass-media;
 • redactarea minutelor după diferite activități;
 • redactarea de știri, articole și scurte analize;
 • formularea unor punctaje de idei pe diferite subiecte de politică externă;
 • analizarea pe baza metodelor cantitative și calitative a evenimentelor din regiunea Orientului Mijlociu și Nordul Africii;
 • menținerea legăturilor cu diferite organizații și instituții interne și internaționale;
 • acordarea de asistență în organizarea de evenimente, pregătirea de conferințe, evenimente publice și seminarii;
 • acordarea de asistență în derularea activităților administrative (pregătirea documentelor, corespondență);
 • realizarea de postări și actualizări în mediul on-line.

Totodată, MEPEI încurajează colaborarea și cu persoanele care locuiesc în afara Bucureștiului sau în străinătate, oferind posibilitatea unei colaborări on-line.