Middle East Political and Economic Institute (MEPEI) este un think-tank român independent, înființat în 2009. Misiunea noastră principală este de a încuraja dialogul și cooperarea dintre instituții, oameni și medii de afaceri din Uniunea Europeană și partenerii lor din Orientul Mijlociu.

MEPEI își concentrează eforturile pe sprijinirea înțelegerii aspectelor politice, economice și culturale din aceste două regiuni, precum și pe impulsionarea progresului educațional pe baza intereselor reciproce. MEPEI a avut în mod constant o abordare radială în activitățile sale, promovând filosofia derivată din misiunea noastră principală către oricare dintre partenerii noștri de dialog, indiferent de locația lor pe glob.

Ca urmare a angajamentului nostru pe termen lung și a poziției noastre constante, MEPEI are acces la o rețea de parteneriate și colaborări în Orientul Mijlociu, Africa și Asia, precum și în Balcani și Europa de Est.

 

Cadrul legal

Activitatea noastră se desfășoară în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2005, având dovada de disponibilitate a denumirii nr. 76685/09.09.2009 eliberată de Ministerul Justiţiei.

 

Obiectivele noastre specifice sunt:

  • promovarea gândirii inovatoare și a abordărilor creative în procesul de elaborare a politicilor privind viitorul relațiilor UE – Orientul Mijlociu;
  • prevenirea alterării periculoase a proceselor de luare a deciziilor, cauzată de concepții greșite și prejudecăți legate atât de istoria zonei arabe, cât și a celei persane, sau a raportării mediatice părtinitoare, inclusiv practicile de știri false;
  • creșterea gradului de conștientizare a publicului european cu privire la situația generală din Orientul Mijlociu și viceversa, publicului arab și iranian cu privire la situația din Europa;
  • reunirea efectivă a factorilor de decizie, a experților și a persoanelor influente din mediile publice și private, în încercarea de a construi punți politice, economice, culturale și de securitate între UE și Orientul Mijlociu;
  • furnizarea de expertiză și conexiuni antreprenorilor interesați de piețele din Orientul Mijlociu și practicile de afaceri;
  • publicarea de rapoarte și evaluări, realizarea de proiecte de cercetare la cerere, promovarea poziției și filosofiei MEPEI în cadrul diferitelor evenimente internaționale;
  • furnizarea de programe de pregătire pentru studenți și tineri profesioniști cu un interes real în regiunea Orientului Mijlociu.