TERMENI GENERALI
a. Acest site, https://mepei.com/, aparține think-tank-ului Middle East Political and Economic Institute (MEPEI). Accesarea acestuia ori a oricărei părți din el presupune acordul tacit al utilizatorilor conform termenilor prezentați mai jos.
b. MEPEI poate schimba conținutul site-ului în orice moment, poate aduce modificări de structură, conținut și accesibilitate, poate sista furnizarea informațiilor pe website, fără un acord prealabil și fără vreo notificare către utilizatori ori către terțe persoane.

1. CONŢINUT
a. Conținutul site-ului este destinat uzului personal, fără scop direct ori indirect comercial. Toate materialele publicate (incluzând, dar fără a se limita la, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video – generic numite conținut), sunt protejate de către dispozițiile legale incidente: Legea nr. 8/1996, cu modificările și completările ulterioare – privind dreptul de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 – privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992, republicată – privind desenele și modelele industriale. Lipsa mențiunii privind unele texte legale ori dispoziții incidente nu duce la inaplicabilitatea acestora.
b. Website-ul și conținutul acestuia sunt protejate de către Legea drepturilor de autor din România, precum și de dispozițiile privitoare la copyright aplicabile în alte teritorii decât România. Utilizatorii nu pot copia, stoca, modifica ori transfera cu orice titlu, în parte ori întreg website-ul și/sau conținutul acestuia. Exploatarea este liberă, sub condiția necomercializării și respectării termenilor impuși de MEPEI.
c. Orice formă de copiere, stocare, modificare și/sau transmitere a conținutului este expres interzisă, fără acordul prealabil și scris al MEPEI.
d. MEPEI nu răspunde de eventualele prejudicii, litigii existente, născute ori izvorâte în legătură cu/din copierea, stocarea, modificare ori transferarea întregului ori a unei părți din conținut în orice mediu.
e. În cazul în care considerați că orice material publicat pe acest site de echipa redacțională sau de oricine altcineva încalcă drepturile de autor sau orice alte drepturi, vă rugăm să ne sesizați acest lucru printr-un mesaj trimis la adresa publicată în secțiunea Contact a site-ului.

2. DREPTURI DE AUTOR
a. Toate drepturile rezervate. Utilizatorii pot descărca și tipări conținutul de pe acest site doar pentru uzul personal sau necomercial.
b. Sunt interzise copierea, reproducerea, recompilarea, decompilarea, distribuirea, publicarea, afișarea, modificarea, crearea de componente sau produse sau servicii complete derivate, precum și orice modalitate de exploatare a conținutului site-ului https://mepei.com/ cu excepția afișării pe ecranul unui computer personal și imprimarea sau descărcarea, în scop personal și necomercial, a anumitor documente sau informații explicit desemnate în acest scop, cu condiția păstrării nemodificate a tuturor elementelor care fac referire la drepturile de proprietate intelectuală, alte drepturi de proprietate și condițiile de utilizare ale documentelor sau informațiilor respective.
c. Preluarea de informații de către alte site-uri web poate fi făcută numai în acord cu termenii agreați de Clubul Român de Presă: “Consiliul de Onoare consideră că preluarea fără cost a unor materiale de presă se poate realiza doar în limita a 500 de semne, dar fără a depăși jumătate din articolul sau știrea în cauză, asigurându-se astfel atât libera circulație a informației, cât și caracterul de «revistă a presei» susținut de paginile de internet în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informației. Preluarea a mai mult decât cele prevăzute anterior se poate realiza doar în condițiile unui acord, financiar sau de altă natură, încheiat cu deținătorul drepturilor”.
Sursa https://mepei.com/va fi citată, cu link către site, în primul paragraf. De asemenea, la sfârșitul fragmentului preluat, după ultimul paragraf și în afara acestuia (sau la începutul știrii, în funcție de layout-urile site-urilor în cauză), se va preciza în mod vizibil: “SURSA: mepei.com”, cu link către site-ul https://mepei.com/.
Mediile offline se supun de asemenea prevederilor Legii drepturilor de autor din România.
d. Conținutul mepei.com (inclusiv logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site) sunt proprietatea Middle East Political and Economic Institute (MEPEI), niciuna dintre ele neputând fi utilizată fără acordul scris al Middle East Political and Economic Institute.

3. RĂSPUNDERI
a. Utilizatorul este singurul responsabil atât față de terți, cât și față de mepei.com în legătură cu accesarea/utilizarea/exploatarea conținutului. Mepei.com își rezervă dreptul de a modifica, șterge orice mesaj postat pe site, interpretat la discreția mepei.com ca fiind abuziv, defăimător, obscen ori de natură a aduce vreo atingere unui drept legal protejat.
b. Utilizarea website-ului reprezintă faptul că utilizatorul declară și este de acord cu publicarea de către mepei.com a unui conținut stabilit pe baza unor criterii proprii. Acest conținut poate fi interpretat ca fiind publicat, prezentat într-o manieră care să nu fie conformă cu dorințele utilizatorului. Într-un astfel de caz, răspunderea mepei.com nu poate fi reținută.

4. TRANSMITEREA DE INFORMAŢII CĂTRE MEPEI
a. Prin transmiterea de informații către mepei.com se înțelege furnizarea de către utilizator a unor materiale, incluzând, dar fără a se limita la mesaje, articole, informații, fotografii, date, clipuri audio/video.
b. Transmiterea de informații către mepei.com echivalează cu acceptul acordat mepei.com ca liber de orice obligație privind achitarea unei plăți și/sau remunerații, ne-exclusiv și pe o perioadă de 50 de ani, să utilizeze, copieze, publice, distribuie, în orice mod și cu orice titlu, în orice mediu existent ori descoperit în viitor, aceste informații.
c. Totodată, prin transmiterea de informații către mepei.com, se prezumă acordul utilizatorului privind despăgubirea mepei.com și/sau a terților ca urmare a existenței/nașterii unor prejudicii de orice fel din utilizarea, copierea, publicarea sau distribuirea respectivelor informații. Mepei.com nu acceptă o răspundere limitată din partea furnizorului de informații.
d. Mepei.com nu își asumă responsabilitatea pentru materialele postate pe acest site de alte persoane decât cele care au un contract semnat cu Middle East Political and Economic Institute (MEPEI). Mepei.com se disociază de mesajele cu caracter rasist, xenofob, antisemit, calomniator, insultător, defăimător, obscen sau indecent publicate pe site de utilizatori în secțiunea de comentarii.

5. OBLIGATIILE UTILIZATORILOR LA ÎNREGISTRARE
a. Accesul la conținutul online al site-ului https://mepei.com/ se face parțial liber și parțial pe baza datelor de înregistrare.
b. Pentru opțiunea “Login / Înregistrare”, utilizatorului i se va cere să ofere datele sale de contact. Formularul (formularele) de înregistrare va conține informații de contact detaliate ale utilizatorului (nume, prenume, compania, țara, telefonul mobil, adresa de e-mail).
c. Informațiile personale puse la dispoziția mepei.com pentru a putea primi sau utiliza unele servicii sunt protejate în condițiile Legii 677/2001 privind protecția datelor, actualizată în 2013 și de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Prin completarea câmpurilor din formularele de înregistrare on-line, utilizatorii sunt de acord ca datele personale pe care le înregistrează să intre în baza de date mepei.com și să primească mesaje cu privire la produse și servicii sau orice alte acțiuni editoriale și de marketing desfășurate în viitor de către mepei.com și partenerii săi agreați.
d. După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziție un cont pentru utilizarea serviciilor. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității asupra parolei asociate accesului la serviciile mepei.com.
e. La solicitarea explicită a utilizatorului, adresată la office@mepei.com, mepei.com se obligă să rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme în date anonime și să înceteze prelucrarea datelor personale ale utilizatorului, în mod gratuit, datele personale conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
f. Mepei.com se obligă să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor și să nu o dezvăluie unei terțe părți, dacă aceasta nu se află între partenerii agreați în mod expres, în afara cazului în care acest lucru este necesar pentru a respecta legea și/sau procedurile judiciare.
g. Mepei.com se obligă să anunțe imediat autorităților atacurile având ca scop furtul sau vandalismul și care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor. Mepei.com nu își asumă niciun fel de responsabilitate pentru situațiile în care utilizatorul își publică adresa sau orice alte date personale, din proprie inițiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile mepei.com.
h. Mepei.com își rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa aceste reguli în orice moment. Orice modificare va fi făcută publică în această pagină și va intra efectiv în vigoare din momentul postării ei pe site.

6. SECURITATE
Mepei.com adoptă toate măsurile de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor săi. În momentul completării datelor personale pe site-ul nostru, informațiile vor fi protejate atât offline, cât și online. Toate informațiile despre utilizatori sunt confidențiale. Doar angajații a căror activitate specifică implică lucrul cu informații personale au acces la datele de identificare ale utilizatorilor. Serverele pe care sunt stocate informațiile personale de identificare a utilizatorilor sunt localizate într-un loc securizat.

7. RĂSPUNDERE JURIDICĂ. DESPĂGUBIRI
a. Conținutul acestui site, inclusiv știrile, datele și alte informații, este furnizat de mepei.com și de către furnizorii săi de conținut. Acest site furnizează instrumente de informare, însă nu oferă niciun fel de sfat și nici nu face vreo recomandare referitoare la anumite instrumente financiare, investiții sau produse.
b. Mepei.com nu cere clienților săi informații personale prin intermediul unei corespondențe nesolicitate de către aceștia. Orice tip de corespondență care oferă sfaturi financiare sau orice mesaj nesolicitat care cere divulgarea de informații personale trebuie considerat un fals și raportat către Mepei.com prin intermediul formularului de feedback accesibil pe site, după logare.
c. Mepei.com și furnizorii săi de conținut nu răspund pentru erorile, impreciziile sau întârzierile în furnizarea conținutului oferit de site și nici pentru orice acțiune care se bazează pe acest conținut. Mepei.com își declină orice responsabilitate privind garantarea, explicită sau implicită, a acurateței conținutului furnizat de terți sau a felului în care informația servește anumitor scopuri. Deși mepei.com face toate eforturile pentru a obține informații de încredere de la furnizorii săi externi, nu garantează acuratețea informațiilor furnizate de aceștia.
d. Mepei.com își rezervă dreptul de a modifica și actualiza aceste condiții în orice moment. Modificările devin efective de la momentul publicării lor pe site.